fbpx

COMPANIES DOING GOOD FORUM

Форумот COMPANIES DOING GOOD е организиран од НВО ПУБЛИК во соработка со Евробпската банка за обнова и развој, Холандската Амбасада и Шведската амбасата.
Драго ни е што ПУБЛИК ни ја доверија задачата да ја креираме нивната веб страна и 2 години по ред да ја администрираме.

TOP