fbpx

ЗАПОЗНАЈ СЕ СО ПРОЦЕСОТ НА РАБОТА

01

АНАЛИЗА

Првиот чекор е да утврдиме што ви е потребно. Можеби решението за вашиот бизнис е едноставно и мало но не можете да го видите. Затоа целокупно ја анализираме состојбата во вашата компанија и детектираме потребите за промена

02

ПЛАНИРАЊЕ

Откако ќе ги дефинираме потребите, почнуваме со планирање на промените Секој чекор од циклусот мора да биде добро планиран и проверен пред да биде извршен.

03

РЕАЛИЗАЦИЈА

Ова е фазата која следи после сите анализи и планирања. Почнуваме со работа и ги реализираме сите планирани активности, истовремено следеќки ги резултатите.

04

ЕВАЛУАЦИЈА

Евалуацијата (мерењето) е клуч за успехот. Затоа следиме дали превземените активности ги носат саканите резултати, и ги прилагодуваме за да го добиеме посакуваниот ефект.

TOP